Objednávka číslo 47/2020

Číslo:

47/2020

Predmet:

Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrospotrebičov a predlžovacích káblov (revízie)

Cena *:

1382,88 €

Dodávateľ:

KES a TNS Bogdaň Ladislav, Žižkova 33, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO

32512091

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

04.12.2020

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

07.12.2020

Poznámka: