Objednávka číslo 40/2020

Číslo:

40/2020

Predmet:

Videoseminár – Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020

Cena *:

20,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

10.11.2020

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

19.11.2020

Poznámka: