Objednávka číslo 34/2020

Číslo:

34/2020

Predmet:

Seminár – Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19

Cena *:

20,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

08.09.2020

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

09.09.2020

Poznámka: