Objednávka číslo 11/2020

Číslo:

11/2020

Predmet:

Rozš. licencie č. 14473 (SSŠ) o modul EB0013 pre automat.styk (Prima banka)

Cena *:

72,00 €

Dodávateľ:

Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Dodávateľ IČO

31355374

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

23.03.2020

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

14.04.2020

Poznámka: