Objednávka číslo 10/2020

Číslo:

10/2020

Predmet:

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriad.obcou a VÚC v 2020 - materiál

Cena *:

20 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

18.03.2020

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

14.04.2020

Poznámka: