Objednávka číslo 08/2020

Číslo:

08/2020

Predmet:

Seminár - Špecifikácia zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch

Cena *:

35,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

Dodávateľ IČO

31954120

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

17.02.2020

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

17.02.2020

Poznámka: