Objednávka číslo 40/2019

Číslo:

40/2019

Predmet:

Výmena ističa 16 B ampér v pavilóne E na 5.posch. a výmena zámku v miestnosti č. 544

Cena *:

21,49 €

Dodávateľ:

Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Dodávateľ IČO

44518684

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

04.10.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

10.10.2019

Poznámka: