Objednávka číslo 29/2019

Číslo:

29/2019

Predmet:

Seminár – Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení od 1.9.2019

Cena *:

90,00 €

Dodávateľ:

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO

51424266

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

05.09.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

05.09.2019

Poznámka: