Objednávka číslo 26/2019

Číslo:

26/2019

Predmet:

Školenie VO - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

Cena *:

192,00 €

Dodávateľ:

OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO

47139200

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

12.08.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

05.09.2019

Poznámka: