Objednávka číslo 20/2019

Číslo:

20/2019

Predmet:

Seminár „Elektronizácia VO pomocou EKS.“

Cena *:

387,00 €

Dodávateľ:

Anasoft Apr spol.s.r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava

Dodávateľ IČO

31361552

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

31.05.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

05.09.2019

Poznámka: