Objednávka číslo 13/2019

Číslo:

13/2019

Predmet:

Seminár – Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v súlade s novelou o VO účinnou od 1.1.2019

Cena *:

180,00 €

Dodávateľ:

IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 16, 960 07 Zvolen

Dodávateľ IČO

47405279

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

16.04.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

16.04.2019

Poznámka: