Objednávka číslo 30/2017

Číslo:

30/2017

Predmet:

Seminár – „Účtovná závierka pre RO a PO k 31.12.2017

Cena *:

162,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

18.10.2017

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

31.10.2017

Poznámka: