Objednávka číslo 24/2017

Číslo:

24/2017

Predmet:

Seminár – „Mzdová účtovníčka v IV.Q 2017“.

Cena *:

140,00 €

Dodávateľ:

NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, Košice

Dodávateľ IČO

00699438

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

19.09.2017

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

Ing. Mária Mižáková

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka SSŠ

Dátum zverejnenia:

29.09.2017

Poznámka: