Objednávka číslo 33/2016

Číslo:

33/2016

Predmet:

Seminár „ Účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2016“

Cena*:

180,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO:

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

18.10.2016

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

20.10.2016

Poznámka: