Objednávka číslo 22/2016

Číslo:

22/2016

Predmet:

Školenie – Zmeny pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska vyplývajúceho z novej právnej úpravy

Cena*:

216,00 €

Dodávateľ:

APUeN SK, Zámocká 8, 811 08 Bratislava

Dodávateľ IČO:

42262755

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

29.06.2016

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

08.07.2016

Poznámka: