Objednávka číslo 21/2016

Číslo:

21/2016

Predmet:

Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí a VÚC

Cena*:

244,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO:

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

02.06.2016

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

07.06.2016

Poznámka: