Objednávka číslo 18/A/2016

Číslo:

18/A/2016

Predmet:

Príručka Vema/PaM

Cena*:

30,00 €

Dodávateľ:

Vema s.r.o.,Plynárenská 7/C, Bratislava

Dodávateľ IČO:

31355374

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

25.05.2016

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

07.06.2016

Poznámka: