Objednávka číslo 10/2016

Číslo:

10/2016

Predmet:

Publikácia - “Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016“

Cena*:

50,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO:

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

29.02.2016

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

02.03.2016

Poznámka: