Objednávka číslo 01/2016

Číslo:

01/2016

Predmet:

Seminár pre 8 účastníkov „Ročné zúčt. dane r. 2015, zmeny v PaM od 1.1.2016“

Cena*:

240,00 €

Dodávateľ:

Spolu s.r.o., Clementisova 3, 040 22 Košice

Dodávateľ IČO:

36847054

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

08.01.2016

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

03.02.2016

Poznámka: