Objednávka číslo 41/2015

Číslo:

41/2015

Predmet:

Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku

Cena*:

2469,60 €

Dodávateľ:

Built – in s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 Veľaty

Dodávateľ IČO:

47583631

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

21.12.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

29.12.2015

Poznámka: