Objednávka číslo 36/2015

Číslo:

36/2015

Predmet:

Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrospotrebičov a predlžovacích káblov

Cena*:

1197,12 €

Dodávateľ:

KES a TNS Bogdaň Ladislav Žižkova 33, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO:

32512091

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

15.12.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

17.12.2015

Poznámka: