Objednávka číslo 24/2015

Číslo:

24/2015

Predmet:

Program Cenkros

Cena*:

726,48 €

Dodávateľ:

Kros a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina

Dodávateľ IČO:

31635903

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

23.09.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

02.10.2015

Poznámka: