Objednávka číslo 08/2015

Číslo:

08/2015

Predmet:

pracovný materiál zo seminára Účtovníctvo pre obce v roku 2015 so vzormi CD

Cena*:

7,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO:

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

04.03.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

30.03.2015

Poznámka: