Objednávka číslo 06/2015

Číslo:

06/2015

Predmet:

Seminár pre 11 zamestnancov „Účtovníctvo a Rozpočtovníctvo pre RO a PO v r. 2015. Novela postupov účtovania.

Cena*:

198,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO:

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

17.02.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

02.03.2015

Poznámka: