Objednávka číslo 05/2015

Číslo:

05/2015

Predmet:

objednávka tepla na rok 2015

Cena*:

Dodávateľ:

Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Dodávateľ IČO:

44518684

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

11.02.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

02.03.2015

Poznámka:

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 178/2011/BD/T uzatvorenej 20.8.2011