Objednávka číslo 29/2014

Číslo:

29/2014

Predmet:

Seminár „Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC

Cena*:

198,00 €

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 15, Košice

Dodávateľ IČO:

31268650

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

10.11.2014

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

11.11.2014

Poznámka: