Objednávka číslo 21/2014

Číslo:

21/2014

Predmet:

OP a OS prenosných elektrických spotrebičov a predlžovacích káblov

Cena*:

1185,00 €

Dodávateľ:

KES a TNS – Bogdaň Ladislav

Dodávateľ IČO:

32512091

Odberateľ:

Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A

Odberateľ IČO:

35540419

Dátum vystavenia:

30.9.2014

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

PhDr. Eva Hajduchová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:

riaditeľka

Dátum zverejnenia:

2.10.2014

Poznámka: